Psychotesty Operatorów

Psychotesty

Dla Operatorów

Psychotesty dla Operatorów

 

  • Wózków widłowych, jezdniowych, akumulatorowych

 

  • Meleksów

 

  • Suwnic

 

  • Maszyn w ruchu

 

  • Koparek, koparko-ładowarek, ładowarek

 

  • Dźwigów

 

  • Suwnic

 

  • Żurawi wieżowych

 

  • Maszyn budowlanych, drogowych, wiertniczych

Dodatkowe Informacje

Co badamy w trakcie badań psychologicznych?

 

Badanie psychotechniczne może różnić się w zależności od przeznaczenia, jednak najczęściej ma na celu ocenę:

– sprawności intelektualnej,

– sprawności procesów poznawczych,

– cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych,

– dojrzałości społecznej,

– sprawności psychomotorycznej.

 

W pracowni psychologicznej wykonywane są również badania w ciemni, które badają sprawność widzenia zmierzchowego, czyli widzenia o zmroku oraz wrażliwość na olśnienie.

 

Jak wygląda badanie psychologiczne?

 

Badanie można podzielić na trzy etapy:

– z wykorzystaniem testów papierowych ,

– aparaty i urządzenia,

– wywiad i rozmowa podsumowująca uzyskane wyniki.

 

Przed przeprowadzaniem testu psycholog tłumaczy na czym polega zadanie oraz co dokładnie należy wykonać. Badanie na aparatach poprzedza test próbny. Do badania właściwego, czyli na ocenę, przystępujemy, dopiero wtedy, gdy wszystko jest zrozumiałe i jasne dla osoby badanej. W przypadku pytań i wątpliwości psycholog zawsze służy radą i pomocą, dlatego nie bój się pytać, jeśli czegoś nie rozumiesz!

 

Jak przygotować się do badania?

 

Ważne, żebyś wiedział, że nie ma żadnych powodów do stresu – to badanie nie jest egzaminem!  Badania psychotechniczne kierowców i operatorów mają na celu sprawdzenie głównie tych funkcji, których pracownik używa na co dzień podczas wykonywania swoich obowiązków, dlatego w żadnym wypadku nie są to skomplikowane czynności!

Do badań psychotechnicznych nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Najlepiej przyjść w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. To oznacza, żeby być wypoczętym, wyspanym i najlepiej po śniadaniu. W dniu badania, a także w dniu poprzedzającym badanie, nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków psychoaktywnych!

Zadzwoń Teraz