Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ( zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym Pracownia Psychologiczna AFG Flasz-Gębarowska Aleksandra, ul. Jarzynowa 1A, 33-101 Tarnów, informuje, że od dnia 25 maja 2018r.będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Pracownia Psychologiczna AFG Flasz-Gębarowska Aleksandra Pani/Pani danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) informujemy, że:

 • Administratorem zgodnie z art.4 pkt.7 RODO jest AFG Pracownia Psychologiczna  Flasz-Gębarowska Aleksandra, ul. Jarzynowa 1A, 33-101 Tarnów, adres mailowy administratora : aleksandraflasz@gmail.com
 • Firma AFG Pracownia Psychologiczna  Flasz-Gębarowska Aleksandra nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( Zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji usługi
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 68, poz. 630)

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodny z ww rozporządzeniami w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.
 1. Przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.15 Rozporządzenia;
  b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia;
  c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
  e) ) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  f) prawo do przenoszenia danych , na podstawie art.20 Rozporządzenia;
 2. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art.6 ust.1lit. a)lub art.9 ust.2 lit.a) RODO
  Celem skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt. 7 i 8 należy zwrócić się do Administratora Danych Osobowych pod wskazanym adresem mailowym.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wykonania usługi.
 5. Pani/Pana dane NIE BĘDĄ poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o którym mowa w at. 22 ust. 1 i 4 RODO

  Pliki cookies

 6. Witryna www.afg-pracownia.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 7. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 8. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 9. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy AFG Pracownia Psychologiczna Flasz-Gębarowska Aleksandra w celu optymalizacji działań.
 10.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 11. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 • Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Zadzwoń Teraz