Badania Psychologiczne

Kierowców Zawodowych Oraz Osób Kierujących Pojazdami w Celach Służbowych

Wykonujemy badania Psychologiczne dla:

 

 • Kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E) i prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawicieli handlowych)

 

Kierowcy pojazdów służbowych, nie zatrudnieni na etacie kierowcy ( przedstawiciele handlowi, pracownicy administracji, kadra kierownicza) przechodzą badania w myśl ustawy o medycynie pracy. Badanie jest krótsze i tańsze. Kończy się bezterminowym zaświadczeniem, do przekazania lekarzowi medycyny pracy.

 

Kierowcy zatrudnieni na etacie kierowcy (kierowcy TAXI, kierowcy – dostawcy, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kurierzy) przechodzą badania w myśl ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących. Badanie jest dłuższe i droższe. Kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Orzeczenie przekazuje się pracodawcy . W przypadku samozatrudnienia trzeba je mieć przy sobie (do kontroli przez ITD).

 

 • Kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E)

 

Przechodzą oni badania w myśl ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących. Badanie kończy się orzeczeniem psychologicznym ważnym maksymalnie 5 lat. Orzeczenie przekazuje się pracodawcy lub przedkłada w wydziale komunikacji. W przypadku samozatrudnienia trzeba je mieć przy sobie do kontroli przez ITD.

 

 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

 

 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

 

 • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów

 

 • Osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem
Badania Psychotechniczne

Kierowców skierowanych na Badania na Wniosek Prezydenta Miasta/ Starosty/ Komendy Policji lub Lekarza

 • W wyniku przekroczenia 24 punktów karnych

 

 • Prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu

 

 • Sprawców i uczestników wypadków, w których byli zabici lub ranni

 

 • Jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego

 

 • Ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

 

Od dnia otrzymania skierowania na badanie psychologiczne z Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego, istnieje 30 dni, aby wykonać badanie. A następnie dostarczyć oryginał orzeczenia psychologicznego do właściwego wydziału komunikacji.

Jeśli badanie nie zostanie wykonane w tym terminie, a oryginału orzeczenia psychologicznego nie zostanie przekazany do wydziału komunikacji. Prawo jazdy zostanie cofnięte. Istnieją przypadki, w których badanie psychologiczne odbywa się po tym terminie, ale należy wtedy ustalić taką zmianę terminu badania z właściwym urzędem.

Psychotesty

Operatorów Maszyn i Innych Pracowników, od Których Wymagana Jest Pełna Sprawność Psychoruchowa

 • Operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innych maszyn

 

 • Osób pracujących na wysokości

 

 • Osób pracujących na stanowiskach górniczych
Zadzwoń Teraz